Tříkrálová sbírka u nás

Tříkrálová sbírka 2023

V regionu Konicka proběhla ve dnech 6. 1. 2023 - 8. 1. 2023 Tříkrálová sbírka 2023.

Tříkrálová sbírka byla zahájena dne 6. 1. 2023 v 17 hodin ve farním  kostele Narození Panny Marie v Konici, kde proběhla Bohoslužba slova s požehnáním koledníkům. Koledníky přišel pozdravit a podpořit v jejich koledě také starosta města Konice Ing. Michal Obrusník.

Hlavním dne koledy byla jako již tradičně sobota 7. 1. 2023, kdy koledníci vyrazili do všech obcí našeho regionu Konicka, aby navštívili dárce a popřáli jim do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a hojnost Božího požehnání.

Dne 15. 1. 2023 v 7:45 byla v konickém farním kostele Narození Panny Marie sloužena Mše svatá na poděkování koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 2023.

Děkujeme za přízeň, kterou nám zachováváte a za pomoc a ochotu se zapojit darem či koledou do Tříkrálové sbírky 2023.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 je ohromující, vykoledovalo se 702 802,- Kč

Vybrané prostředky budou použity na podporu chaitního zařízení - Domu pokojného stáří v Bohuslavicích, kde dojde v průběhu několika měsíců k rozsáhlé rekonstrukci kotelny a k zateplení celé budovy. Z důvodu úspory energií, je tato rekontrukce velmi nutná.

 Dle potřebnosti bude část výtěžku použita také na přímou pomoc potřebným jednotlivcům či rodinám na Konicku.


Na stránkách www.trikralovasbirka.cz najdete celorepublikové informace o této sbírce, tradiční a veřejností hojně podporované akci.


Charita Konice děkuje všem, kteří hned na začátku nového roku tak obětavě a mnozí velmi štědře Tříkrálovou sbírku 2023 podpořili. Veškerou takto svěřenou důvěru chceme předat svojí kvalitní službou potřebným. V roce 2023 také přejeme všem pevné zdraví, mnoho úspěchů a hojnost Božího požehnání.

 

 

Naděžda Páleníková, DiS.

ředitelka - statutární zástupkyně

Svatava Grulichová

pracovník v sociálních službách