Tříkrálová sbírka u nás

Tradiční koledování Tříkrálové sbírky 2021 neproběhne. Důvodem jsou trvale vysoké počty nemocných tzv. Covid19 a tím spojená starost a odpovědnost za zdraví a životy koledníků a jejich rodin, dobrovolníků, organizátorů, dárců a veškeré veřejnosti, která se s koledníky potkává a přišla by do styku.

Chcete-li Charitu finančně podpořit, využijte naši ON-LINE KASIČKU.

qr_platba_konice

Lze využít i možnost zaslání daru ze svého bankovního konta. V tom případě Vám může pomoci kod tzv. QR platby. QR platba má přednastavené všechny údaje (číslo tříkrálového účtu i variabilní symbol darů pro Charitu Konice), stačí vyplnit pouze částku, kterou chcete darovat.

Pokud chcete zadat příkaz ručně
Číslo účtu: 66008822/0800
Variabilní symbol tříkrálových darů pro Charitu Konice: 77707011

Tříkrálová sbírka je významným zdrojem financování naší činnosti. Pro Vás, kterým osud Charity leží na srdci a budete ji chtít podpořit, jsme připravil řadu veřejně přístupných míst, kde jsou konkrétně umístěny naše sbírkové kasičky - klikněte ZDE (tento přehled průběžně doplňujeme).

Řadu dalších informací o celorepublikově pořádané tradiční Tříkrálové sbírce najdete na: www.trikralovasbirka.cz

Vnímáte-li duchovní přesah tříkrálové sbírky, připravili jsme pro Vás zamyšlení (a také požehnání) P. Josefa Suchára, jenž k nám všem vám promluvil z Neratova v Orlických horách.

Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku, chybí-li Vám zde jakákoli informace, prosím obraťte se na naše koordinátorky sbírky (kontakty níže).Dary do sbírkových kasiček (a dms) jsou anonymní a nelze k nim získat potvrzení pro daňové účely.

Dary odeslané z konta či bankovní karty lze identifikovat a potvrzení k nim lze vyžádat po vyplnění formuláře - klikněte ZDE. Pro daňové účely je pak obdržené potvrzení vyhovujícím dokladem. Pokud potřebujete darovací smlouvu, pište prosím na adresu: sekretariat@charita.cz 

Zrušená koleda je poněkud v rozporu s distribuovaným letákem Tříkrálové sbírky (na počátku ledna). Bohužel, leták byl připravovaný v prázdniny a tehdy nebylo možné předpovídat další vývoj. Informace o termínů plánovaného koledování na letáku je v aktuálním zákazu koledy zavádějící. Omlouváme se.

Naděžda Páleníková, DiS.

ředitelka - statutární zástupkyně

Svatava Grulichová

pastorační asistentka