Granty a dotace

Za podporu naší činnost ve prospěch našich klientů děkujeme institucím - poskytovatelům těchto dotací a grantů:

POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO ÚČELYPOSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ NEBO AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007953 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je pomoc občanům, kteří si samy nezvládnou zajistit péči o sebe nebo svou domácnost. Podpora zachování dosavadní kvality života osobám v nepříznivé sociální situaci. Zkvalitnění života klientů v jejich přirozeném sociálním prostředí.

auta_ps

Modernizace a obnova za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče v Charitě Konice  - Program švýcarsko-české spolupráce – projekt CH.10/1/037

Bezbariérové úpravy a optimalizace materiálně-technického vybavení pro zkvalitnění služeb klientům se sníženou mobilitou v Domově pokojného stáří Bohuslavice - Program švýcarsko-české spolupráce – projekt BG-67-070

Materiální vybavení Domu pokojného stáří Bohuslavice - nadační příspěvek Nadace Preciosa.Logo Nadace Preciosa