Instituce

Za podporu naší činnost ve prospěch našich klientů děkujeme těmto intitucím:

Na činnost Charitní pečovatelské služby Konice, Charitní odlehčovací služby, Domácí zdravotní a hospicové služby, Domu pokojného stáří v Bohuslavicích a Mateřského centra Srdíčko finančně přispívá Olomoucký kraj.

Olomoucký kraj

 Město Konice každoročně finančně přispívá na činnost Charity Konice - konkrétně: Charitní pečovatelskou službu Konice, Charitní odlehčovací službu, Domácí zdravotní a hospicovou péči a Mateřského centrum Srdíčko. Děkujeme.

Znak Města Konice

Obec Brodek u Konice finančně přispívá na činnost Charity Konice. Děkujeme.

Činnost Charity Konice opakovaně podpořila darem firma Javořice a.s (v r. 2017 dar 50 tis. Kč, v r. 2018 dar 75 tis. Kč, v r. 2019 75 tis.). Za tuto výjimečnou regionální podpru upřímně děkujeme.

pila_javorice