POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO ZLEPŠENÍ MOBILITY II

CHARITA KONICE - POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO ZLEPŠENÍ MOBILITY II

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012530 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zajištění pečovatelské terénní služby potřebným občanům, kteří si z důvodu zdravotního postižení samy nezvládnou zajistit péči o sebe nebo svou domácnost

publicita-1

20220222_075115