Nabídka služby

1. Ošetřování dlouhodobě nemocných ležících pacientů vč. pacientů v terminálním stavu vyžadujícím paliativní péči 

Zdravotní setra provádí kontrolu a komplexní péči o kůži celého těla, polohování a edukaci rodinných příslušníků v péči o svého blízkého.

2. Aplikace injekcí, infuzí, zácvik a aplikaci inzulínu

Zdravotní sestra aplikuje dle ordinace praktického lékaře příslušné léčivo, sleduje účinek. Edukuje rodinného příslušníka nebo přímo pacienta v aplikaci inzulínu.  U pacientů, kteří si inzulín nemohou aplikovat, ho sestra aplikuje sama.

3.Odběr krve a ostatního biologického materiálu

Zdravotní sestra odebírá v domácnosti pacienta dle ordinace ošetřujícího lékaře krev, moč na vyšetření.

4. Ošetřování bércových vředů a jiné převazy          

Zdravotní setra provádí dle ordinace praktického lékaře ošetřování bércových vředů a jiných ran.

5. Ošetřovatelská rehabilitace

Zdravotní sestra provádí v domácím prostředí pacienta nácvik sedu na lůžku, stoje u lůžka, nácvik chůze a dalších sebeobslužných činností.

6. Příprava, kontrola léků

Zdravotní sestra připravuje dle ordinace praktického lékaře léky do lékovky na celý týden nebo jednotlivě na každý den. Kontroluje zásoby léků, popřípadě zajistí chybějící léky.

7. Měření krevního tlaku, pulsu, tělesné teploty, glykémie

Zdravotní sestra dle ordinace praktického lékaře měří fyziologické funkce, zaznamenává do dokumentace a informuje při změnách lékaře.

8. Ošetřování stomií, permanentních katetrů, klyzma, výplachy

Zdravotní sestra dle ordinace praktického lékaře ošetřuje stomie, edukuje pacienta a rodinu k jejich ošetřování, provádí výměnu katetrů, aplikuje klyzma a výplachy.

9. Psychoterapie podpůrná

Zdravotní setra sleduje celkový zdravotní stav, dokáže pacientovi poradit a uklidnit ho. V případě potřeby zajistí návštěvu ošetřujícího lékaře v domácnosti pacienta.

 

V letech 2017, 2018 a 2019 naši domácí hospicovou péči podpořil finančně Olomoucký kraj. Děkujeme.

Olomoucký kraj

Projekt by opakovaně podpořen i ze zdrojů Programu švýcarsko - české spolupráce.