Dobrovolnictví

DOBROVOLNICTVÍ V CHARITĚ KONICE

"Pomáhat je normální" aneb každý může pomáhat.

Dobrovolník je člověk, který chce pomáhat druhým a věnovat část svého volného času lidem a projektům, které to potřebují, bez nároku na finanční odměnu.

Zajímá vás dobrovolnictví ? Chcete využít svou energii, zkušenosti a znalosti pro dobrou věc a zároveň rozvíjet užitečné znalosti a  praktické dovednosti? Hledáte prostor pro své nápady ? Chcete získat nové zkušenosti a nové přátele – jak mezi klienty, tak mezi spolupracovníky Charity Konice?

DOBROVOLNICTVÍ V CHARITĚ KONICE SE VYPLATÍ!

Naše projekty nabízí prostor pro osobní růst a rozvoj v oblasti:

Sociálních služeb
Kreativních a volnočasových aktivit
Fundraisingu
Propagace
Humanitární pomoci
 

Kdo se může zapojit:

Zapojují se studenti, pracující, nezaměstnaní i senioři.

Jak se můžete zapojit:

- v DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ V BOHUSLAVICÍCH U KONICE - zajímá Vás, jak žijí lidé na sklonku života? Chcete se stát společníkem jednoho z našich seniorů a vytvořit tak pouto napříč generacemi? Dobrovolníci docházejí do domova, kde zpříjemňují klientům čas povídáním, předčítáním knih a časopisů, procházkami, hrami a pomocí při organizaci jednorázových akcí.

- v MATEŘSKÉM CENTRU SRDÍČKO na zámku v Konici - nabízí příležitost vytvářet a podílet se na kreativních  a volnočasových aktivitách zaměřených na podporu rodin s dětmi předškolního věku: hudební, výtvarné a sportovní aktivity, hlídání dětí, bazárky, přednášky, akce, výlety a mnoho mnoho dalšího, na čem se můžete podílet i vymýšlet nové.

- do TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY - jedné z nejúspěšnějších sbírek i akcí v našem regionu i celé republice. Přijďte koledovat nebo pomoci vytvořit zázemí pro koledníky, ať už v Konici nebo v kterékoliv obci našeho regionu. Jsou místa, kde bychom pomoc opravdu uvítali.

- FUNDRAISING - pomozte naší organizaci hledat a realizovat různé možnosti finanční podpory, ať již formou vyhledávání dotací, grantů, oslovováním sponzorů a spoluprací na sbírkách.

PROPAGACE CHARITY – fantazii se meze nekladou - hledáme grafiky i mistry pera, kteří nám pomohou vytvořit plakáty a letáky, uvítáme pomoc s psaním článků do médií, na náš web i na facebook, potřebujeme pomoci s fotografováním, natáčením reportážních videí,  potřebujeme občas také roznést letáčky, spravovat nástěnky v kostelích apod.

- JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY - výpomoc při benefičních akcích (Den Charity), humanitárních sbírkách, akcích pro naše klienty,  apod.

- COKOLIV jiného a dobrého, co nás ještě nenapadlo

Co vám nabídneme

Potvrzení o dobrovolnické službě v naší organizaci

Předání zkušeností v oblasti sociální práce s různými cílovými skupinami

Zkušenosti s konkrétní soc. službou  - možnost budoucího zaměstnání

Proplacení domluvených nákladů spojených s dobrovolnickou službou

Poděkování

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY !

Neváhejte nás KONTAKTOVAT ANEBO PŘIJĎTE MEZI NÁS !

Charita Konice

Zahradní 690, Konice, 798 52
arcidiecéze olomoucká
IČ: 47921218
Působnost: Olomoucký kraj