Nabídka pečovatelské služby

Dle požadavků uživatele je Charitní pečovatelská služba zabezpečena 7 dnů v týdnu, v době od 6:30 do 21 hod. Toto je nutné domluvit předem (osobně, telefonicky).
    Pro provádění jednotlivých úkonů pečovatelské služby má naše organizace v souladu se Standardy kvality zpracovány postupy, které jsou pro každého pracovníka v sociálních službách závazné.
    Vyúčtování pečovatelských výkonů všech služeb se provádí jedenkrát měsíčně.

Charitní pečovatelská služba zajišťuje tyto služby (dle § 40 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách):

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Pracovník v sociálních službách (pečovatelka) poskytuje pomoc při oblékání a svlékání, vstávání či přesunu z lůžka, přesunu na vozík, polohování, podávání jídla a pití, pomoc při chůzi apod.

2.Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Pracovník v sociálních službách poskytuje podle potřeb uživatele pomoc, dopomoc nebo dohled při osobní hygieně – pomoc při mytí, při použití WC apod.
Ve středisku osobní hygieny Vám zajišťuje Pečovatelská služba pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Buď se dopravujete do zařízení sami, nebo můžete využít službu poskytovatele - dovoz do Střediska osobní hygieny. Při osobní hygieně používáte vlastní hygienické potřeby.

3. Rozvoz obědů:

Obědy se rozvážejí v pracovní dny od 10:30 do 13.00 hodin v termojídlonosičích, které jsou majetkem Pečovatelské služby a splňují teplotní a hygienické normy. Dostanete zapůjčené dva jídlonosiče označené vaším jménem. Jídelní lístek Vám obdrží jedenkrát týdně každý klient.. Strava je připravována v ZOD Ludmírov. Dovoz obědů si můžete odhlásit a přihlásit nejpozději den předem do 12 hodin na dispečinku Charity Konice, na tel. čísle 582 396 217, popř. přímo u pečovatelky, která provádí rozvážku obědů.

4. Prádlo:

Pracovník v sociálních službách vypere prádlo v domácnosti klienta. Takto vyprané prádlo je možno pověsit a po uschnutí vyžehlit přímo v domácnosti u klienta. Nebo je možno takto vyprané prádlo vzít usušit na dispečink Charity, kde se prádlo po usušení i vyžehlí a  poté se odveze přímo ke klientovi.

5. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Pracovník v sociálních službách dle předchozí domluvy zajistí pomoc při údržbě domácnosti. Pracovník používá úklidové a čistící prostředky klienta.

5 a) Do běžného úklidu a údržby domácnosti patří:

- mytí podlahových krytin (PVC, dlažba) - kuchyň, sociální zařízení, chodba,
- vysávání místností,
- utírání prachu z horních ploch nábytku,
- zametání,
- vynesení odpadků,
- mytí a úklid nádobí,
- mytí sporáku, vařiče, mikrovlnné trouby,
- úklid prádla do skříně.

5 b) Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti:

- mytí oken,
- věšení a sundávání záclon,
- mytí nábytku, kuchyňské linky,dveří v bytě,
- odmrazení a umytí ledničky, mrazáku,
- mytí sociálního zařízení – vana, umyvadlo, toaleta, obklady, kohoutky,
- mytí radiátorů,
- mytí společných prostor domu,
- úklid po malování,
- manipulace s popelnicí.

6. Běžný nákup a pochůzky:

Pracovník v sociálních službách převezme od klienta seznam požadavků na nákup, potřebný finanční obnos na nákup a tašku. Po návratu předá nákup s pokladní stvrzenkou a provede vyúčtování peněz.

7. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Pracovník v sociálních službách doprovází klienta k lékaři, na úřady, na "Setkání na faře" apod.

8. Fakultativní služby:

- masáže

- převozy klientů

9. Další služby a možnost spolupráce:

    Bezplatné sociální poradenství

Zprostředkování kompenzačních pomůcek (prostřednictvím Domácí zdravotní a hospicové služby Charity Konice) - WC křesla, elektrické polohovací postele, jídelní stolky, chodítka, invalidní vozíky apod.