Nabídka odlehčovací služby

Rozsah a obsah poskytovaných služeb v Charitní odlehčovací službě Konice vychází z individuálních potřeb klientů a řídí se § 44 zák. o sociálních službách 108/2006 Sb.


Zajišťujeme tyto služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

e) sociálně terapeutické činnosti,

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

g) výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti.