Kdo jsme

Charita Konice je církevní právnická osoba dle zák. 3/2002 Sb. a dle kánonu 116 CIC je veřejnou právnickou osobou s právní subjektivitou. Byla zřízena 13.7.1993 arcibiskupem olomouckým zřizovacím dekretem CZ – 2/93 a je evidována v Rejstříku právnických osob MK ČR dne 30.10.1996 pod číslem 8/1-02-711/1996 (relevantní odkazy: Výpis z registru církví a náboženských společností v ARES nebo přímo Rejstřík právnických osob Ministerstvo kultury ČR /vyhledat dle "Název": Charita Konice/).

Statutární orgán Charity Konice:

ředitel, jmenovaný arcibiskupem olomouckým

Sídlo Charity Konice:

Zahradní 690, 798 52  Konice (odkaz: Mapy.cz, Mapy Google, výpis databáze ARES)

Fakturační údaje všech středisek Charity Konice:

Adresa: Charita Konice, Zahradní 690, 798 52 Konice, IČ: 47921218 (odkazy: výpis ARES)

ID datové schránky:

cgwg7tu

Poslání Charity Konice:

„Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.“

Cíle charitní práce Charity Konice:

    Pomoc člověku v nouzi.
    Setkání člověka s Bohem.
    Vytváření prostoru pro aktivní zapojení se lidí do pomoci potřebným.

Prostředky pro naplňování poslání a cílů Charitou Konice:

    Realizace sociálních služeb
    Realizace zdravotních služeb
    Pastorační služba
    Humanitární pomoc

Adresář našich služeb a zařízení

Kontakty na naše zaměstnance

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva_ 2020