Postní almužna

Postní almužna je pastoračně sbírková aktivita. Pastorační rozměr má svým průběhem, kdy si jednotlivci či rodiny na začátku postní doby v kostele vyzvednou papírovou krabičku a odnesou si ji do svých domovů. Krabička se pak, podobně jako např. adventní věnec v době vánoční, stává po celou dobu postní symbolem, který svou přítomností upozorňuje na probíhající půst. 

Postní doba je naplněna nejen půstem, intenzivnější modlitbou, ale dle pradávné tradice také almužnou. Almužna je finanční či materiální obdarování člověka, který je v nouzi.

Naše postní almužna pak funguje ve spojení těchto postních aktivit. Při modlitbě či zpytování svědomí, které může probíhat společně právě u stolu na kterém je krabička, si praktikující věřící člověk zrekapituluje své denní aktuální postní újmy, tj. to čeho se vzdal. Tyto újmy pak může nějakým klíčem přepočítat na peníze a tuto částku, kterou svým postním snažením ušetřil může vložením do krabičky věnovat lidem v nouzi.

Krabičky postní almužny jsou pak na Květnou neděli přinášeny zpět do kostela. Při slavném příchodu Ježíše Krista do Jeruzaléma, lidé jako projev úcty před něj prostírali své pláště a ratolesti. My ve spojení s postní almužnou můžeme před oltář takto symbolicky i prakticky Kristu k nohám klást plody svého postního snažení, naplněnou krabičku.

Postní almužna byla inspirována podobnou aktivitou v Polsku. V rámci Charity ČR má postní almužna také své vlastní webové stránky (www.postnialmuzna.cz). Charita, která od farností pak příjme výnos postní almužny se pak s farnostmi radí nad konkrétním využitím sesbíraných prostředků. Ty mají z poslaní postní almužny vždy sloužit na pomoc sociálně potřebným. Způsob pomoci a konkrétní případy jsou pak již na dohodě Charity a dané farnosti.

Jestli jste se do postní almužny zapojili anebo to plánujete, přejeme Vám hojnost Božího požehnání. Pokud budete mít chuť se o své prožitky při této aktivitě s námi podělit anebo budete mít nějaké nápady jak tuto aktivitu prožít např. v rodině s dětmi apod., budeme vděčni za jakoukoli inspiraci.

Svatava Grulichová

pracovník v sociálních službách