Finanční dary

Když budete těmi, kteří společně s námi pomáhají potřebným kolem nás, zvládneme toho společně mnohem více…

Finančním dar můžete zaslat na účet č. 706842701/0100 (lze doporučit až po konzultaci s námi o aktuálních potřebách v našich zařízeních, o konkrétním účelu, vašem přání atd.).


Lze nás podpořit také nákupem prostřednictvím sítě e-shopů, na givt.cz


DAROVACÍ SMLOUVA  - u věcného a finančního daru Vám vystavíme darovací smlouvu, a to na základě Vašich zaslaných kontaktních údajů (jméno, příjmení/název organizace, adresa trvalého bydliště/sídlo organizace).

Daňové zvýhodnění pro dárce

Charita Konice

Zahradní 690, Konice, 798 52
arcidiecéze olomoucká
IČ: 47921218
Působnost: Olomoucký kraj