Nabídka služby

V Domě pokojného stáří v Bohuslavicích poskytujeme uživatelům:

a) ubytování

Uživatelé jsou ubytovaní na jedno či dvoulůžkových pokojích. Většina z nich je vybavena soc. zařízením a kuchyňskou linkou. Je zde možnost si po dohodě s vedoucí domova dovybavit pokoj vlastním nábytkem či dekorací. Mimo to, mohou uživatelé používat i společné prostory jako je hala, jídelna, 2 velké koupelny s vanou, společenská místnost s knihovnou a charitní kaple.  Kolem domova je krásná zahrada, kde si uživatelé mohou odpočinout.

Uživatelům se také staráme o praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení, úklid a vytápění pokojů.

b) stravování

Uživatelé se stravují 3krát denně dle předem daného jídelníčku, který je jim k dispozici. Ke stravování mohou využívat jídelnu nebo podle jejich přání je jim strava dovážena na pokoj. Strava je připravována s ohledem na jejich zdravotní stav, specifické potřeby (diety, strava krájena, mixována) a je jim zajištěna pomoc a podpora při podávání stravy a pitném režimu, pokud ji potřebují.

c) úkony péče

Tyto úkony jsou popsány v dokumentaci uživatele. Vycházejí z uživatelova aktuálního zdravotního stavu a míry jeho soběstačnosti. Řadíme sem: pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc a podpora při podávání jídla a pití a pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

V rámci hygieny má většina uživatelů k dispozici vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem. Pokud uživatel upřednostňuje k celkové hygieně  vanu, může využít  společné koupelny. Řadíme sem: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti

Oblast a míru podpory při kontaktu se společenským prostředím a rozsahu sociálně terapeutických činnosti specifikuje individuální plán uživatele. Uživatele podporujeme dle míry soběstačnosti při využívání zdrojů vně služby (nakupování v dostupných obchodech a službách, účast na charitní pouti, posezení v hospůdce apod.) a také při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

Řadíme sem: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob, aktivity v obci a mikroregionu.

f) aktivizační činnosti

Kromě individuálních aktivit každého uživatele mimo službu nabízíme možnost aktivit v rámci služby (využívání počítačů, internetu, relaxační cvičení pro seniory, aktivity připravené studenty, pořádání besídek, výletů apod.).

Řadíme sem: volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování psychomotorických a sociálních schopností a dovedností.

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Uživatele podporujeme při vyřizování osobních záležitostí s úřady, lékaři a dalšími třetími osobami, včetně poskytnutí doprovodu. Vychází-li to z přání uživatele, pomáháme mu s hospodařením s finančními prostředky apod.

Řadíme sem: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Kromě základních činností mohou být uživateli poskytovány fakultativní služby:

Kromě základních činností mohou být uživateli poskytovány fakultativní služby:
 doprava uživatele služebním vozidlem (např. na úřad, na poštu, k lékaři atd.) dle platné Kalkulace úhrad
 kadeřnické služby dle platné Kalkulace úhrad
Tyto služby hradí uživatel v hotovosti účetní domova, která vystaví uživateli příjmový pokladní doklad.
Dále mohou být uživateli zprostředkovány následující služby:
- pedikúra
Tyto služby si hradí každý uživatel sám hotově přímo osobě, která tuto službu poskytuje dle jejího platného sazebníku.