Adresář

Svatava Grulichová

Tel.: 731 646 889
pracovník v sociálních službách

Organizace

Seznam služeb

Charitní odlehčovací služba - Pracovník v soc. službách c)
Charitní pečovatelská služba Konice - Pracovník v soc. službách c)
Dům pokojného stáří Bohuslavice - Pracovník v soc. službách b)