Mateřské centrum Srdíčko

 LOGO MC SRDÍČKO

Informace o MC Srdíčko:

Cílem MC Srdíčko je podpora rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, zvýšení informovanosti o výchově dítěte, vytvoření místa pro setkávání rodin s dětmi a v neposlední řadě vytvoření komunitního centra pro všechny generace.

Mateřské centrum Srdíčko nabízí

zázemí pro vzájemné setkávání, umožňuje rodičům a dětem spolu aktivně trávit čas. Je to místo, kde se mohou scházet a rozvíjet rodiče s malými dětmi, aniž by se od sebe odloučili. V programové náplni MC je dostatek prostoru pro setkávání a zapojení rodinných příslušníků všech generací čímž se navazují potřebné mezigenerační vztahy. Nabízíme jak organizovaný program tak i volné setkávání rodičů či prarodičů s dětmi v herně. Kromě pravidelného programu připravujeme i jednorázové akce určené pro širokou veřejnost. Náplní naší činnosti je podporovat hodnoty rodiny, rozvíjet občanskou sounáležitost a vzájemnou pomoc. Osvětou v oblasti zdraví a ochrany životního prostředí přispívat ke zkvalitňování života všech bez rozdílu věku.

Rodičům nabízíme

prostor pro relaxaci a výměnu zkušeností. Mohou se se

známit s novými přáteli a inspirovat se jak s dětmi trávit čas. Nabízíme jim prostor pro vytváření nových sociálních kontaktů a možnost seberealizace-zapojením do vedení programu a organizace akcí. Rodičům pomáháme překonat jejich sociální a profesní izolaci, do které se dostávají z důvodů celodenní péče o malé dítě. MC pořádá jazykové kurzy, přednášky a besedy s odborníky, vzdělávací kurzy. Nabídkou specializovaných kurzů jim umožňujeme zvyšovat šanci na získání zaměstnání po skončení rodičovské dovolené.

Dětem nabízíme

místo, kde si mohou vyzkoušet první kontakty s ostatními dětmi i jinými dospělými. Společná činnost rodičů a dětí přispívá velkou měrou k rozvoji duševních, citových i manuálních schopností dětí. MC Srdíčko je otevřeno pro každého (děti, rodiče, studenty, přátele) bez rozdílu věku, rasy, příslušnosti, vzdělání a sociálního zázemí.Svojí činností přispíváme k rozvoji našeho města a snažíme se být jeho nedílnou součástí.Každý měsíc je vydáván měsíční program.Program je připravován podle zájmu a to pravidelně 5 dnů v týdnu a to jak v dopoledních tak odpoledních hodinách.Nabízíme jak organizovaný program tak i volné setkávání rodičů či prarodičů s dětmi v herně,  připravujeme i jednorázové akce určené pro širokou veřejnost.

Akce pro celé rodiny

♦Tříkrálová sbírka ♦ oslava narozenin Srdíčka ♦ Karneval ♦ Vítání jara ♦ Zajíčkova velikonoční nadílka ♦ Pampeliškování  ♦ příměstký tábor pro děti ♦ výlet vláčkem na Bělecký mlýn „ Poplujeme spolu“ ♦ výlet Západ Slunce na Kopečku  ♦ Vítání dětí ♦ Den otevřených dveří  ♦ Drakiáda  ♦ Dýňová slavnost  ♦ Poslední let broučků  ♦ Hallowen párty  ♦ Mikulášská nadílka ♦ výstava adventních věnců

Na činnost MC Srdíčko finančně přispívá OLOMOUCKÝ KRAJ, Město Konice a MPSV.

znak konice

mpsv_znak

 

 

 

logo-kraje

 

MC Srdíčko najdete také na Facebooku.