Praxe a stáže v Bohuslavicích

V našem domově je možnost absolvovat stáž (v případě zaměstnance jiného zařízení) nebo mít praxi (v případě studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol).

 

Informace ke stáži

Stáž v našem zařízení může absolvovat zaměstnanec jiné služby na základě uzavřené smlouvy. Tato stáž je počítána do vzdělávání pracovníků pracujících v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb. v délce max. 8 hod. Po ukončení stáže vám bude předáno potvrzení o absolvování stáže na tiskopise DPS Bohuslavice nebo tiskopise, který vám vystaví váš zaměstnavatel.

Kontakt: vrchní sestra - tel: 734 260 676

 

Informace k praxi studentů

V našem domově je možné absolvovat praxi studentů prezenčního i dálkového studia. Rozsah praxe je daný školou (v případě dálkového studia, lze po dohodě praxi rozdělit). Praxi lze uskutečnit po předchozí domluvě s mentorkou (sociální pracovnicí), která má na starosti všechny studenty. Před nástupem na praxi je nutné přinést Dohodu o zajištění praxe (v případě dálkových studentů i Kontrakt o praxi). Praxe je prováděna bezplatně. Studenti prezenčního studia vykonávají jednak přímou práci s klienty (tzn. provádění úkonů péče) a také jsou jim poskytovány informace o výkonu sociální práce i tom, jak služba funguje.

Nezapomeňte:

1)   s předstihem si domluvit praxi – tzn. domluvit si možný termín a donést dohodu, smlouvu, kontrakt….

2)   v případě, že se na praxi dostavit nemůžete – informovat mentorku (sociální pracovnici)

Na praxi je nutné mít pohodlnou obuv (nejlépe s pevnou patou), pohodlné oblečení, jídlo, pití, poznámkový blok.

Po ukončení praxe vám mentorka vypracuje hodnocení studenta, pokud jej škola vyžaduje či potvrdí praxi.