2017/2019 Podpora střednědobého plánování sociách služeb na Konicu

Logo OPZ barevné

Projekt Podpora střednědobého plánování sociálních služeb Konicka

Název projektu:  Podpora střednědobého plánování sociálních služeb Konicka,

                                 CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006527

Koordinátor projektu:  Mgr. Jana Procházková, 739 246 008, email: prochazkova@kpsskonicka.cz

Charita Konice ve spolupráci s partnery projektu – Městem Konice a Střediskem rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník zahájila 1. 9. 2017 projekt pod názvem Podpora střednědobého plánování sociálních služeb Konicka. Hlavním cílem projektu je zajištění relevantních podkladů místní a časové dostupnosti sociálních služeb prostřednictvím tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování a  vytvoření modelu spolufinancování sociálních služeb v rámci Akčního plánu. Do projektu budou zapojeny všechny obce správního obvodu ORP Konice. Dotace ve výši 1 579.195,00 Kč je čerpána z Operačního programu Zaměstnanost, z výzvy Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni. Projekt bude realizován do 31. 8. 2019.

Charita Konice

Zahradní 690, Konice, 798 52
arcidiecéze olomoucká
IČ: 47921218
Působnost: Olomoucký kraj