Odlehčovací služba

Poslání:

Posláním terénní odlehčovací služby je péče o klienta, který se o sebe nedokáže z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení postarat a je o něj pečováno v domácím prostředí. Úkolem Charitní odlehčovací služby je poskytnout pečující osobě nezbytný čas k odpočinku nebo zajištění potřebných záležitostí.

Cíle služby:

Poskytnutí pomoci klientovi v době, kdy si pečující osoba musí obstarat své záležitosti.

Zachování klientových návyků.

Předcházení sociální izolace pečující osoby.


Cílová skupina:

a) osoby s tělesným postižením – od 19 let
b) osoby s lehkým mentálním postižením od 19 let
c) osoby s chronickým onemocněním – od 19 let
d) senioři (nad 65 let).

Tyto osoby se ocitly v nepříznivé sociální situaci a samy si nemohou zajistit pomoc ve svém přirozením sociálním prostředí.
Pro všechny cílové skupiny platí, že jde o osoby se sníženou sebeobslužností, jejichž zdravotní stav je přiměřeně stabilizovaný, životní situace zvládnutelná v mezích přirozeného sociálního prostředí, a že osoby nevyžadují speciální komunikační techniky.

Zásady poskytování sociální služby:

- Individuální přístup
- respekt ke způsobu života
- zachování lidské důstojnosti
- poskytování kvalitní péče

Kapacita služby:

- terénní forma - 3 klienti

Podpora:Olomoucký kraj

Na činnost Odlehčovací služby Charity Konice finančně přispívá Ministerstvo práce a sociálních věcí, Olomoucký kraj a Město Konice. Děkujeme.