Fotogalerie

Úvod do komunitního plánování

„Úvod do komunitního plánování sociálních služeb “

Rozhodnutí MPSV o udělení akreditace č. 2014/0494-PC/SP/VP/PP

Lektor: Bc. Lenka Tichavská, Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník

Vzdělávání se zúčastnilo 15 účastníků.

Vzdělávací program byl určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a manažery poskytovatelů sociálních služeb. Dále pak pro zadavatele (zástupci politické reprezentace obcí, krajů). Nedílnou součástí byli i  uživatelé sociálních služeb.

Účastníci dostali základní náhled na metodu komunitního plánování, která je aplikována zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách v rozpětí §92 a 105 - "střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb". 

Získali tak  povědomí o fázích procesu a jejich specifikách, o souvislostech s povinnostmi obcí a kraje, včetně návaznosti na financování sociálních služeb.

0