Adresář

Bc. et Bc. Magdaléna Hejdová

Tel.: 731 433 539
sociální pracovník terénních sociálních služeb

Organizace

Seznam služeb

Charitní odlehčovací služba - sociální pracovník terénních služeb
Charitní pečovatelská služba Konice - sociální pracovník terénních služeb