zdravotní ošetřovatelská služba

péče o pacienty v domácím prostředí (vč. paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

Tříkrálová sbírka

Pouť ke Svaté bráně Olomouc

VÍME AKTUÁLNĚ!

Mateřské centrum Srdíčko v září

Program v MC Srdíčko je v plném proudu. Uvítali jsme známé tvářičky i některé nové. Jsme rádi, že můžeme nabídnout zajímavý program pro  děti a jejich rodiče z celého regionu. obrázek 6obrázek 7obrázek 2obrázek 1

S oblečením nám pomohla Moděva Konice

Polokošile a nášivky s charitním znakem jsme si pro prezentaci Charity na letošním Velehradě objednali na poslední chvíli, a tak před odjezdem vznikl problém, jak je rychle spojit. Všechny pracovnice "v terénu" a trička i nášivky v rukou "nešijícího" ředitele. "Mám dvě možnosti: buď seženu švadlenu nebo si jdu do obchodu pro jehlu s nití." uvedl jsem zlehčeně svou prosbu o pomoc v konickém oděvním družtvu. Pan předseda Ing. Leo Doseděl s lehkostí velitele šikovných švadlen vše rychle zorganizoval a vyřešil, takže Charita Konice tak na Velehradě může prezentovat nejen svou sociální a charitativní činnost, ale také spolupráci a pomoc od profesionálů v oděvním průmyslu. "Nešijící" ředitel a velehradští vyslanci Charity Konice i touto cestou děkují za pomoc všem v Moděvě.

Charita Konice na Velehradu

Každoroční Dny lidí dobré vůle jsou naplněny velmi bohatým programem. Po několik let je součástí programu také prezetace Charity. Letošní rok je zaměřen na 25. výroční znovuobnovení Arcidiecézní charity Olomouc. Na přípravných pracích a realizaci prezentace se bude také aktivně podílet sedm zástupců Charity Konice z řad pracovníků a dobrovolníků. Budete-li na Velehradě, určitě se "u nás" v prezentačním stanu zastavte.

Poděkování HUMANITÁRNÍ SBÍRKA CHARITY KONICE

Děkujeme všem dárcům a spolupracovníkům za vše, čím přispěli do sbírky v letošním roce.

 

Pozvánka na 5. setkání rodinných příslušníků DPS Bohuslavice

Pozvánka na 5. setkání rodinných příslušníků DPS Bohuslavice

Každoroční setkání vás rodinných příslušníků, příbuzných a přátel s vedoucími pracovníky domova.

 

Humanitární sbírka

Humanitární sbírka
Charita Konice pořádá ve dnech   14. - 15. listopadu 2016 pravidelnou podzimní humanitární sbírku.

Ve spolupráci s firmou Dimatex  a humanitárním skladem v Olomouci bude obsah této sbírky odesílán do oblastí a k lidem postiženým nouzí, osobními tragédiemi, válečnými konflikty, přírodními katastrofami, do utečeneckých táborů a zemí postižených hospodářskými krizemi.

 

Mateřské centrum Srdíčko v listopadu

Pravidelný program i zajímavé akce.