Stávková pohotovost zdravotních sester charity

za vyšší a odpovídající plnění zdravotních pojišťoven, za adekvátní ohodnocení naší práce

domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

 

O NÁS - CHARITA KONICE

Charita Konice je církevní právnická osoba dle zák. 3/2002 Sb. a dle kánonu 116 CIC je veřejnou právnickou osobou s právní subjektivitou. Byla zřízena 13.7.1993 arcibiskupem olomouckým zřizovacím dekretem CZ – 2/93 a je evidována v Rejstříku právnických osob MK ČR dne 30.10.1996 pod číslem 8/1-02-711/1996.

Statutární orgán Charity Konice:

ředitel, jmenovaný arcibiskupem olomouckým

Sídlo Charity Konice:

Zahradní 690, 798 52  Konice

Fakturační údaje všech středisek Charity Konice:

Adresa: Charita Konice, Zahradní 690, 798 52 Konice, IČ: 47921218

ID datové schránky:

cgwg7tu

Poslání Charity Konice (podle stanov ACHO):

„Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.“

Cíle charitní práce Charity Konice:

    Pomoc člověku v nouzi.
    Setkání člověka s Bohem.
    Vytváření prostoru pro aktivní zapojení se lidí do pomoci potřebným.

Prostředky pro naplňování poslání a cílů Charitou Konice:

    Realizace sociálních služeb
    Realizace zdravotních služeb
    Pastorační služba
    Humanitární pomoc

Adresář našich služeb a zařízení

Kontakty na naše zaměstnance

Výroční zprávy Charity Konice

Kontakty na Charitu:

Charita Konice Zahradní 690, Konice, 798 52
Tel.: 582 396 217
arcidiecéze olomoucká IČ: 47921218
www.konice.charita.cz info482/482konice.charita.cz
Působnost: Olomoucký kraj