TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA CHARITY KONICE

 

Veřejnost na Konicku při letošní Tříkrálové sbírce Charitu podpořila částkou 503 252,- Kč. V celém regionu koledovalo více než 90 kolednických skupinek se 117 úředně zapečetěnými kasičkami. Tyto údaje chceme doplnit tím nejdůležitějším: upřímným poděkováním.

Na tomto úspěchu mají největší podíl koledníci, kteří se rozhodli věnovat jeden svůj volný den Charitě. Oslovení obyvatelé tak již po devatenácté měli možnost prostřednictvím tohoto obnoveného lidového zvyku podpořit Charitu Konice. Letošní výnos je rekordní. Charita děkuje za jakýkoli dar vložený do tříkrálových kasiček, v součtu je pak částka pro fungování charitní pomoci velmi významná.

Samotné koledování proběhlo v sobotu 6. ledna 2018. Vzhledem k faktu, že bylo velmi málo koledníků, bylo koledování tentokrát velice náročné. Mnohé skupinky vyráželi několikrát opětovně do terénu. Ale i přesto proběhla sbírka bez problémů, celý region se opět stihl odkoledovat v průběhu sobotního dne, až na malé vyjímky. Koledníkům Charita poděkovala speciálně pro ně otevřeným konickým kluzištěm a to 13. ledna 2018 od 14 – 16 hod.

Díky ale patří také všem organizátorům a pomocníkům jak na Charitě Konice, tak v přilehlých obcích či farnostech. Ani bez jejich pomoci, by sbírka nemohla být úspěšnou.

Vybrané prostředky pomohou zejména charitním službám na podporu jednotlivých projektů. Dle potřebnosti bude část výtěžku použita také na přímou pomoc potřebným jednotlivcům či rodinám na Konicku.

Na stránkách www.trikralovasbirka.cz najdete celorepublikové informace o této sbírce tradiční a veřejností hojně podporované akci.

Charita Konice děkuje všem, kteří ji hned na začátku nového roku tak obětavě a mnozí velmi štědře podpořili. Veškerou takto svěřenou důvěru chceme předat svojí kvalitní službou potřebným. V roce 2018 také přejeme všem pevné zdraví, mnoho úspěchů a chcete-li, také hojnost Božího požehnání.

Podrobné výsledky naleznete na odkazu: ZDE.

 

Kontakty:

Naděžda Páleníková DiS., tel.: 739 524 364, nadezda.palenikova@konice.charita.cz

nebo Svatava Grulichová, tel. 731 646 889, svatava.grulichová@konice.charita.cz