domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

Postní almužna v konickém děkanátu

Postní almužna v konickém děkanátu

Odevzdáním postních krabiček při bohoslužbě na květnou neděli, ukončili také farníci konického děkanátu svoji letošní postní almužnu. Hodnoty jejich postní újmy, které se věřící rozhodli vložit do postních krabiček, podpoří pomoc potřebným celkovou částkou 87 796 Kč. Upřímně všem děkujeme.

Z celkového počtu 550 rozdaných krabiček se letos vrátilo 250, což je počet zhruba stejný jako v loňském roce. Hodnota letošní almužny je ale o téměř 14 tisíc korun vyšší.

Pouze 88 krabiček obsahovalo doporučené využití. Nejvíce doporučení bylo dáno na pomoc nemocným a hendikepovaným (27), dále „dle rozhodnutí Charity“ (25) a na pomoc maminkám s dětmi v tísni (16). Ostatní kategorie doporučení byly zastoupeny jen několika hlasy. Budeme nyní jednat s jednotlivými duchovními správci event. farními radami, abychom si využití odsouhlasili, a na doporučení respondentů budeme také brát zřetel.

Prosíme také farníky, pokud ve svém okolí vědí o někom, komu by mělo být pomoženo, aby nám to oznámili buď přímo (viz kontakty) nebo přes duchovního správce. Tyto naše výzva platí stále, nikoli jen nyní po vyhlášení výsledků postní almužny.

Postní almužna nám, praktikujícím věřícím, nabízí každoročně možnost podělit se s potřebnými o plody svého postního odříkání. Jistě to není jediná cesta a vážíme si jakékoli aktivity každého, kdo se snaží postní dobu prožit opravdově. Na tomto místě a také touto cestou ale vyjadřujeme všem, kteří se rozhodli právě pro tuto postní praxi, upřímné a srdečné díky. Vyprošujeme Vám Boží požehnání a prosíme o Vaše modlitby za Charitu, která výnos této pastoračně sbírkové akce svědomitě a účelně využije na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou nebo neumějí. Za Charitu Konice - Marek Navrátil (ředitel – statutární zástupce)

Podrobné výsledky dle jednotlivých farností:

Farnost (resp. farní úřad) Odevzdáno schránek Výtěžek
Bohuslavice 10 5 622,00  
Brodek u Konice 18 5 666,00  
Čechy pod Kosířem 5 1 520,00  
Jesenec 49 24 510,00  
Kladky 3 510,00  
Konice 72 22 308,00  
Laškov 10 3 106,00  
Přemyslovice 2 900,00  
Ptení 34 9 673,00  
Skřípov 8 4 237,00  
Stínava 8 2 302,00  
Stražisko 9 2 229,00  
Suchdol 22 5 213,00  
Šubířov 0 0,00  
Kontrolní součty 250 87 796,00  

Související články