domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

Třírkálová sbírka 2018 v Charitě Konice

V sobotu 6. ledna koledovali koledníci Charity Konice ve všech obcích děkanátu. Celkem koledovalo na 100 skupinek koledníků. Děkujeme všem koledníkům, vedoucím skupinek a hlavně dárcům za podporu letošní sbírky a Charity Konice. Foto - Jaroslav Procházka.