Stanovení úhrad za úkony pečovatelské služby

Stanovení úhrad za úkony pečovatelské služby - aktuální platnost od 1. 8. 2022.
 
Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v posledním platném znění. Vyhláška obsahuje výčet základních činností při poskytování pečovatelské služby, rozsah úkonů a maximální výši úhrady za jejich poskytování. Stanovení úhrad obsahuje také ceny fakultativních činností, které vyhláška nestanovuje.

Stanovení úhrad za úkony pečovatelské služby - platnost od 1. 8. 2022.pdf