Ceník odlehčovací služby

Stanovení úhrad za úkony odlehčovací služby - aktuální platnost od 1. 1. 2021.

Úhrada za úkony odlehčovací služby je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v posledním platném znění. Vyhláška obsahuje výčet základních činností při poskytování odlehčovací služby, rozsah úkonů a maximální výši úhrady za jejich poskytování.

Aktuální ceník: kliknutím na tento text otevřete ceník.