Stávková pohotovost zdravotních sester charity

za vyšší a odpovídající plnění zdravotních pojišťoven, za adekvátní ohodnocení naší práce

domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

 

CHARITA KONICE POMÁHÁ

Svatý VincencPoslání Charity

Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst,
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít,
byl jsem cizí, a ujali jste se mě,
byl jsem nahý, a oblékli jste mě,
byl jsem nemocen, a navštívili jste mě,
byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
(Mt 25, 35-36)

Patronem Charity je sv. Vincenc z Pauly, na jeho svátek připadá každoroční akce Den Charity.

Poslání Charity Konice (podle stanov ACHO):

„Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.“ Tj. lidem, kteří si sami nemohou nebo neumějí pomoci.

Charita Konice byla zřízena arcibiskupem olomouckým v roce 1993. Charitní středisko Dům pokojného stáří Bohuslavice byl slavnostně otevřen v roce 1998. Charitní středisko Mateřské centrum Srdíčko bylo slavnostně uvedeno do provozu v roce 2007. Dalšími středisky jsou Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba.  V pravém menu najdete jejich seznam a seznam dalších  služeb a činností, které v našem regionu poskytujeme.

I v případě, že na první pohled nenajdete službu či pomoc, kterou potřebujete, neváhejte nás kontaktovat. Spolu s Vámi a s týmem našich pracovníků napojených na řadu dalších pomáhajících organizací v regionu či kraji, ve struktuře Charity i mimo ni, vyhodnotíme Vaši aktuální situaci a pokusíme se najít adekvátní a účinnou pomoc.