Prázdninové odpoledne se Srdíčkem se vydařilo

Prázdninové odpoledne se Srdíčkem se vydařilo

Mateřské centrum Srdíčko ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Konice a Sborem dobrovolných hasičů Konice uspořádalo v pátek 20. července akci pro děti s názvem Prázdninové odpoledne se Srdíčkem.

Pro děti byl připraven bohatý program. Hudební část zajistila kapela Hubertus. Díky Stanici ochrany fauny Hluk, pobočka Pateřín, měly děti možnost prohlédnout si z blízka dravce, se kterými se mohly i vyfotit. K dispozici bylo hrací centrum společnosti SEVA,  keramická dílna Galerie u kocoura, skákací hrad, kolotoč, pohybové  hry,  tvůrčí dílna Mc Srdíčka a na „posilněnou“ i cukrová vata. To nejlepší na závěr připravil se svou technikou tým SDH v Konici. Pěnová atrakce byla opravdu zážitkovou tečkou za celým programem.

Charita Konice, provozovatel MC Srdíčko, jménem všech účastníků Prázdninového odpoledne se Srdíčkem děkuje všem, kteří se na programu jakkoli podíleli. Městu Konice za podporu nejen celé této akce. SDH v Konici za pěnovou atrakci a dobrou náladu, kterou kolem sebe šíří.  Mikroregionu Konicko za zapůjčení stanu, zvukařské techniky a skákacího hradu. Společnosti SEVA za bezplatné zapůjčení hracího centra. Panu Pavlu Veselému a všem, co jakkoli jinak pomáhali s organizací. Paní Žilkové za výborné koláče. Paní Katce Motlové za zdravotnický dohled. V neposlední řadě děkujeme i našim dobrovolníkům – Michaela a Anna Kriklovi, Tereza Páleníková a Lucie Linková, Eva Kopřivová, Anežka Lexmanová, Honza Havelka a  Žaneta Havigerová.

Vaše MC Srdíčko – Charita Konice a MěKS Konice