domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

Pouť v kapli v Bohuslavicích

V kapli Povýšení Svatého kříže v Domu pokojného stáří v Bohuslavicích 14. září  2017 slavili pouť. Mši svatou celbrovali P. Norbert Jan Maria Hnátek O.T farář z Luké a farář z Bohuslavic P. Paweł Tomasz Zaczyk. Kaple je hojně navštěvovaná klienty při pravidelných modlitbách a mších. Na webu Charity Konice Vám nabízíme několik fotografií z této slavnostní události.