domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

Olympiáda v Bohuslavicích

V domu pokojného stáří v Bohuslavicích proběhlo 30. 8. 2017 sportovní - zbavné odpoledne s názvem Olympiáda 2017. Zúčastnili se nejen klienti z tohoto domova Charity Konice, ale také z okolních domovů a zařízení pro seniory. Heslo "Není nutné zvítězit, ale zúčastnit se" si ale přecejen někteří okořenili mědailovým umístěním. Všichni ale odpoledne v pohodě a přátelstství ukončili při drobném občerstvení. Při vzpomínkách na hezké odpoledne před několika fotografiemi nezbývá než poděkovat všem, kteří zábavné odpoledne připravili, podíleli se na organizaci a klienty doprovázeli.