Stávková pohotovost zdravotních sester charity

za vyšší a odpovídající plnění zdravotních pojišťoven, za adekvátní ohodnocení naší práce

domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

Oslavy 25. výročí založení Charity Konice

Oslava 25. výročí založení Charity Konice proběhla v sobotu 2. června 2018. Vše začalo mší svatou ve farním kostele v Konici a program pokračovat na místní faře. Obrazovou prezentaci historie i současnosti Charity Konice doprovodil také zábavný program, o který se postarala cimbálová muzika folklorního souboru Olšava z Uherského Brodu. Nejen pracovníkům, dobrovolníkům a dárcům, ale všem, kteří Charitu Konice v její historii jakkoli podpořili, patří upřímné a velké díky. Bez podpory by Charita a její týmy kvalitních a obětavých pracovníků nikdy nemohly pomáhat stovkám potřebných, kteří si sami neumí nebo nemohou pomoci.