Stávková pohotovost zdravotních sester charity

za vyšší a odpovídající plnění zdravotních pojišťoven, za adekvátní ohodnocení naší práce

domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

Pracovníci Charity Konice Vás zvou k oslavě Dne Charity

Charita Konice se jako každý rok přidává k oslavě Dne Charity.

Ve čtvrtek 27. září bude mít Charita Konice od 9:00 do 15:00 hodin svůj stánek na Masarykově náměstí v Konici. Ve stánku nabízí informace o svých službách, ale také měření krevního tlaku a cukru a představí kompenzační pomůcky, které zapůjčuje do pečujících rodin.

V Konickém zámku, taktéž ve čtvrtek 27. září, má Mateřské centrum Srdíčko připravený program pro maminky s dětmi. Ten bude probíhat od 9:00 do 12:00 hod. Od 13:00-do 15:00 hodin pak Mateřské centrum nabízí prohlídku svých prostor a vybavení a to nejen maminkám s dětmi, ale také tatínkům, babičkám a vůbec široké veřejnosti.

Zároveň znovu ve čtvrtek 27. září a to od 9:00 do 15:00 hodin je možné si prohlédnout Dům pokojného stáří v Bohuslavicích. I zde Charita vedle prohlídky zařízení nabízí měření tlaku a sociální poradenství.

Pracovníci Charity Konice se těší na vaši návštěvu a účast při oslavě celostátního Dne Charity, který se každoročně koná v rámci svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitního díla.

Cílem akcí pořádaných v rámci Dnů Charity je ukázat veřejnosti, jak místní Charita pomáhá lidem, kteří si kvůli stáří, zdravotnímu omezení či sociálnímu vyloučení nedokáží nebo nemo-hou pomoci sami. Ve dnech kolem tohoto svátku jednotlivé Charity pořádají společenské a kulturní akce pro veřejnost – koncerty a hudební vystoupení, výstavy a divadelní představení, při kterých současně představují svoji činnost. Často také pořádají dny otevřených dveří ve svých zařízeních pro mládež, lidi s postižením nebo ohrožené vyloučením a pro seniory. Akce nejsou provázeny žádnou finanční sbírkou. „Smyslem těchto akcí je ukázat, že jsme blízko li-dem a pomáháme v místech, kde nás potřebují,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká repub-lika.

Den Charity a sv. Vincenc

Nápad představit Charitu se zrodil v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září, sv. Vincence z Pauly, jako Den Charity.

Vincenc z Pauly (1576–1660), kněz, který zasvětil život práci pro chudé. Jeho heslem bylo: „Bratři! nemilujme slovem a jazykem, ale skutkem a pravdou.“ (Nový zákon, 1 Jan 3.18) Za válek 1648–1653 například zorganizoval rozsáhlou pomoc pro zpustošené kraje – za pomoci tištěných letáků se zprávami o utrpení zbídačeného obyvatelstva shromáždil v Paříži finanční milodary. Za ně byly nakoupeny potraviny a oděvy a pomocí misionářů rozdělovány chudým v postižených oblastech. Vincenc založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregace kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 jej papež Kliment XII. prohlásil za svatého.

O Charitě

Charitu Česká republika zřizuje Česká biskupská konference a je to největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb. Charita Česká republika pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu.

Po celé zemi poskytují organizace Charity 826 registrovaných sociálních služeb, 87 zdravotních služeb, 77 hospicových služeb a 350 služeb jiného druhu. V České republice v roce 2017 Charita evidovala v rámci všech těchto služeb pomoc celkem 144 750 osobám.