Stávková pohotovost zdravotních sester charity

za vyšší a odpovídající plnění zdravotních pojišťoven, za adekvátní ohodnocení naší práce

domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

Lokální záplavy na Konicku

Ilustrační foto, HZS OL kraje.

Odpolední extrémními srážky postihly ve středu 19. června 2019 několik obcí na Konicku. Dle  informací Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Charita Konice ještě ve večerních hodinách kontaktovala zástupce nejpostiženějších obcí, další pak následující den. Ve spolupráci s nimi pak byla vyhodnocována akutní situace a potřebnost obyvatel.

Poskytnuta byla zatím pomoc formou výpůjčky dvou vysoušečů zdiva jedné rodině v obci Kandia. O zapůjčení dalších dvou se uvažuje v Olbramicích. O rezervaci těchto dvou kusů bylo požádáno  humanitární oddělení Arcidiecézní charity Olomouc.

V případě potřeby se na Charitu Konice mohou i v následujících dnech obrátit jak záplavou postižení jednotlivci či rodiny, tak zástupci obcí zajišťující podporu svých obyvatel.

Charita Konice děkuje za spolupráci zejména Arcidiecézní charitě Olomouc, ale také dárcům zejména Tříkrálové sbírky, díky nimž může být Charita vybavena účinnými prostředky a pomáhat tam, kde je potřeba.