Stávková pohotovost zdravotních sester charity

za vyšší a odpovídající plnění zdravotních pojišťoven, za adekvátní ohodnocení naší práce

domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

Charita Konice slouží potřebným už čtvrt století

Charita Konice slouží potřebným už čtvrt století

Oslava 25. výročí založení Charity Konice proběhla v sobotu 2. června 2018. Vše začalo mší svatou ve farním kostele v Konici a program pokračovat na místní faře.

Obrazovou prezentaci historie i současnosti Charity Konice doprovodil také zábavný program, o který se postarala cimbálová muzika folklorního souboru Olšava z Uherského Brodu. Nejen pracovníkům, dobrovolníkům a dárcům, ale všem, kteří Charitu Konice v její historii jakkoli podpořili, patří upřímné a velké díky. Bez podpory by Charita a její týmy kvalitních a obětavých pracovníků nikdy nemohly pomáhat stovkám potřebných, kteří si sami neumí nebo nemohou pomoci.

Charita Konice oficiálně vznikla v červenci 1993. Její založení vyšlo z iniciativy konického duchovního správce a děkana P. Františka Ptáčka. Charita sídlila na Příhonech v domě bývalé mateřské školy. Rada města schválila bezplatné poskytnutí těchto prostor pro Charitu. První ředitelkou Charity byla MUDr. Irena Lenfeldová, zdejší zubní lékařka. Charita od počátku poskytovala a poskytuje služby především lidem starým, opuštěným, zdravotně a sociálně potřebným.

Brzy po svém založení se Charita Konice zapojila do iniciativy Caritas Internationalis při organizaci ozdravného pobytu černobylských dětí v ČR (opakovaně pak ještě v letech 1995 a 1997). Aktivní byla v humanitární pomoci utečeneckým táborům v zemích bývalé Jugoslávie, sbírce finanční pomoci, trvanlivých potravin a zdravotnického materiálu pro Rwandu a při dalších humanitárních sbírkách pro Ukrajinu, země bývalé Jugoslávie, Bulharsko a Rumunsko.

Od roku listopadu 1993 provozuje Charita Konice charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. V srpnu 1996 byl dispečink Charity přemístěn do domu s pečovatelskou službou a střediskem denní hygieny, ve kterém město Konice zřídilo 10 sociálních bytů. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba poskytovala od počátku komplexní péči v domácím prostředí (spolupráce zdravotních sester a ošetřujících lékařů, osobní hygiena a ošetřovatelské úkony, dovoz obědů, nákupy, úklid). Později došlo na základě změn v legislativě k osamostatnění pečovatelské služby a k přejmenování ošetřovatelské služby na Domácí zdravotní a hospicovou službu. K oběma službám se přidala ještě půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek.

V roce 1997 se Charita Konice také významně podílela na pomoci oblastem, postiženým velkými povodněmi. Na základě konkrétních požadavků postižených oblastí byly vypraveny tři nákladní automobily s materiální pomocí (trvanlivé potraviny, balená voda, hygienické a dezinfekční prostředky, obuv, šatstvo, deky, spací pytle aj.). Na základě prosby Charity Uherské Hradiště byly v rámci pomoci poslány další dvě nákladní Avie s obilím a šrotem.

V letech 1995 - 2000 zajišťovala provoz Domu pokojného stáří Ludmírov. Domov pro seniory to pro Charitu Konice nebyl jediný. V září 1997 obdržela od zlínské firmy STINEX za symbolickou cenu třípodlažní administrativní budovu v Bohuslavicích. V letech 1997-98 došlo k přestavbě této budovy na charitní dům pokojného stáří. V zimních měsících 1998 sloužilo první podlaží objektu pro lidi z oblastí postižených povodněmi (z Uherského Hradiště a Olomouce). V současnosti je Dům pokojného stáří po několika dílčích rekonstrukcích čtyřpodlažní budovou určenou pro 47 uživatelů, s bezbariérovým přístupem a lůžkovým výtahem do všech poschodí. Součástí domova je upravená zahrada s posezením a altánkem. V současné době je v našem domově 15 jednolůžkových a 16 dvoulůžkových pokojů.

V roce 2007 byl zahájen projekt „Komunitní plánování sociálních služeb Konická“. Jeho realizátorem je Charita Konice až dosud. V rámci tohoto projektu vznikl také projekt mateřského centra Srdíčko, které vloni oslavilo 10 let své činnosti. K Srdíčku se časem přidal také klub seniorů.

K Charitě již od roku 2000 patří neodmyslitelně Tříkrálová sbírka, kterou místní obyvatelé každoročně štědře podporují a do které se zapojují stovky dobrovolníků.

Související články