Pouť Charity Konice do Českomoravské Fatimy

Pouť Charity Konice do Českomoravské Fatimy

„Charitní pouť je mimo jiné také setkáním lidí dobré vůle; těch, kteří službu poskytují, kteří ji přijímají a kteří nesou zodpovědnost." Tato slova pronesl Sv. Otec František na generálním shromáždění Charity 12.5.2015 v Římě.

Jako každý rok se tedy setkali pracovníci, spolupracovníci, kněží i uživatelé charitních služeb na pouti Charity Konice. Tento rok se setkání konalo ve středu 24. května v Českomoravské Fatimě v Koclířově u Svitav u příležitosti oslav 100. výročí prvního zjevení Panny Marie v Cova da Iria ve Fatimě v Portugalsku a svatořečení malých fatimských pastýřů.  Pro některé účastníky poutě byla tato pouť vzpomínkou na své návštěvy poutního místa v Koclířově, pro další to byla premiéra.

 

Pouť jsme zahájili ve farním kostele sv. Jakuba Staršího a sv. Filomény v Koclířově modlitbou sv. růžence a posléze mší sv., kterou celebroval Mons. Pavel Dokládal, dlouholetý duchovní správce v Koclířově a představený Fatimského apoštolátu v České republice. Mši koncelebrovali konický děkan o.Milan Ryšánek, o. Ondřej Horáček z farnosti Suchdol u Prostějova a o. Josef Pejř z farnosti Horní Štěpánov.

Po duchovním občerstvení přišel čas i na občerstvení těla. Po společném obědě v penzionu Fatima jsme pokračovali posezením na prostorném nádvoří střediska. Hezké slunečné počasí vybídlo k procházce a prohlídce přírodního areálu ČM Fatimy, kde se nachází buková alej, socha Anděla, který je kopií sochy v portugalské Fatimě, Lurdský park, Memoriál Fatimy - sochařský komplex, významově a obsahově vázaný k 3. tajemství z poselství Panny Marie z Fatimy, socha sv. Jana Pavla II. a památník biskupa Mons. Josefa Hloucha, který byl v šedesátých letech minulého století internován v Koclířově.

Před odpoledním programem využila velká část našich poutníků bohaté nabídky poutní prodejny Pastýř v areálu střediska, aby dovezla milou upomínku na Koclířov svým blízkým nebo využila široké nabídky křesťanské literatury a uměleckých a náboženských předmětů.

Celý program jsme zakočili účastí na přednášce 'Fatima, naše naděje', po které následovala krásná zpívaná mariánská pobožnost a svátostné požehnání  s o. Pavlem Dokládalem v poutním kostele sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské.

Nejen pro pracovníky, ale i uživatele charitních služeb a ostatní účastníky poutě byla tato akce duchovním povzbuzením a možností setkání.

Proto všem přejeme Dá-li Pán, na shledanou příští rok.

Naše poděkování patří všem, kdo nás na pouti provázeli. Slovem, modlitbou i fyzicky. Děkujeme našim otcům farářům z konického děkanátu, kterí nás provázeli, o.Pavlovi Dokládali za duchovní program celé naší poutě, paní Ludmile Přidalové a ostatnímu personálu z poutního střediska, kteří nám organizačně zajišťovali  program poutě a dobré zázemí pro naši skupinu, Charitě Nový Hrozenkov za poskytnutí sociálního autobusu pro převoz šesti účastníků na vozíku, pro které by bylo jinak velmi náročné se této akce zúčastnit, firmě Doprava Studený a jejímu řidiči za bezpečnou a spolehlivou dopravu a také všem, kteří napomohli k tomu, aby byla účast na pouti pro všechny co nejpříjemnějším a hlavně hlubokým zážitkem.

 

Související galerie