Pouť Charity Konice do Českomoravské Fatimy

Pouť Charity Konice do Českomoravské Fatimy

„Charitní pouť je mimo jiné také setkáním lidí dobré vůle; těch, kteří službu poskytují, kteří ji přijímají a kteří nesou zodpovědnost." Tato slova pronesl Sv. Otec František na generálním shromáždění Charity 12.5.2015 v Římě.

Jako každý rok se tedy setkali pracovníci, spolupracovníci, kněží i uživatelé charitních služeb na pouti Charity Konice. Tento rok se setkání konalo ve středu 24. května v Českomoravské Fatimě v Koclířově u Svitav u příležitosti oslav 100. výročí prvního zjevení Panny Marie v Cova da Iria ve Fatimě v Portugalsku a svatořečení malých fatimských pastýřů.  Pro některé účastníky poutě byla tato pouť vzpomínkou na své návštěvy poutního místa v Koclířově, pro další to byla premiéra.

 

Fatimský den DPS Bohuslavice

Fatimský den DPS Bohuslavice

V úterý 9. května 2017 proběhl v charitním středisku DPS Bohuslavice u Konice Fatimský den s putovní sochou Panny Marie jako příprava ke slavení jubilea Fatimy v září a říjnu 2017. 

Duchovní obnova v postní době

Postní duchovní obnova Charita Konice

Procházíme postní dobou, která je pro zaměstnance Charity Konice příležitostí k duchovní obnově.

Zádušní mše v Bohuslavicích

Pozvánka na zádušní mši sv. DPS Bohuslavice

Zveme Vás na mši svatou za zemřelé obyvatele našeho Domu pokojného stáří v Bohuslavicích, která se uskuteční 5. 11. 2016 ve 14 hodin v kapli Povýšení Sv. Kříže (kaple přímo v Domu pokojného stáří v Bohuslavicích (Bohuslavice E 9).

Konická charita u Svaté brány v Olomouci

Konická charita u Svaté brány v Olomouci

Letošní pouť pracovníků a klientů Charity Konice proběhla ve středu 18. května 2016 v katedrále Sv. Václava v Olomouci, kde je v rámci papežem Františkem vyhlášeného Svatého roku, jedna ze tří Svatých bran v olomoucké arcidiecézi. Poutníků z řad klientů pečovatelské služby a Domova pokojného stáří Bohuslavice, pracovníků služeb Charity Konice a kněží bylo letos téměř 50. Během mše svaté zazněly vedle jiných také prosby za charitní dílo, pracovníky a dobrovolníky Charity, klienty stávající i ty, kteří nás již předešli k bráně věčnosti.