domáci zdravotní a hospicová péče

péče o pacienty v domácím prostředí vč. pacientů v terminálním stádiu (tzv. domácí hospic)

Dům pokojného stáří Bohuslavice

náš domov pro seniory a péče o ně

Aktivizace v DPS

Kreativní dílny jsou v rámci aktivizačních činností nedílnou součástí poskytování služeb obyvatelům Domu pokojného stáří v Bohuslavicích u Konice. Aktivizační pracovnice má na starosti skupinový program aktivit, individuální aktivity a kulturní program. Nabízený program  je na bázi dobrovolnosti a je důležitý pro udržení fyzického i psychického zdraví seniorů a slouží k zachování jejich společenského života. Bývá zajištěn prostřednictvím spolupráce s okolními mateřskými a základními školami, základními uměleckými školami a různými uměleckými sbory i jednotlivci. Každý všední den se mohou senioři zúčastnit dvou nabízených aktivizačních činností. Náplň  je kromě kreativních činností různorodá. Vybrat si mohou i z muzikoterapie (léčba pomocí hudby), cvičení jógy, petterapie (léčba pomocí zvířecí lásky)  - v budově bydlí natrvalo králík Alfi a jednou za měsíc zde probíhá canisterapie - terapie s pejskem. Nabídka aktivit zahrnuje i trénink paměti, reminiscenci (vzpomínání na téma), společenské hry, šachy, sportovní hry (např. kuželky), pečení a vaření, přednášky (konkrétně teologické - jednou za měsíc), ruční práce, atd. K dispozici obyvatelům DPS je také kaple Povýšení sv.Kříže, kde se koná dvakrát týdne bohoslužba a každý den modlitba růžence. Dále obsáhlá knihovna, společenská místnost s počítačem a televizí, zahrada - park s lavičkami, okrasnými keři, květinami, záhonem bylin i ovocnými stromy a posezení před budovou DPS, které obyvatelé využívají zejména v jarních a letních měsících.